Yogamattor

Yoga
Yoga blir allt mer populärt i vårt samhälle. Yoga är känd som träningsformen som skapar lugn i själen. Yoga handlar om att komma i kontakt med sig själv, kroppen, andningen och ditt naturliga inre lugn. Verkligen lyssna till sig själv. Och även om yoga har sitt ursprung sedan 5000 år tillbaka i tid, blir det ett allt mer viktigare verktyg för att fokusera och hålla kontakt med sig själv. Yogan ser människan i sin helhet, och den tar hänsyn till sambandet mellan det fysiska och det mentala och försöker förena detta genom andningen och medvetande..t. Att man stärker musklerna i hela kroppen är viktigt, men även ett bra andningsmönster och ökad närvaro i egen kropp och därmed sitt eget liv är av lika stor vikt. Även kallad mindfulness.

Vi erbjuder ett stort sortiment av yogamattor. Vi har standardmattor såväl som ekologiska och extra tjocka. Vi har yogamattor som passar nybörjaren likväl den mest avancerade yogin och mattor för alla olika former av yoga. Många av våra yoga mattor som vi säljer är ECO Friendly vilket betyder att det är 100% biologiskt nedbrytbart.