Slingor (TRX )

Suspension träning är en form av funktionell träning som utförs med hjälp av en träningsutrustning som kallas för suspensionstrainer eller TRX (Total Resistance eXercise). Det består av en remsa av högkvalitativ nylon som fästs i taket eller på en stabil struktur, och två handtag som hänger ner från remmen.

Under träningen använder man kroppsvikten som motstånd och justerar vinkeln på kroppen för att öka eller minska motståndet. Suspension träning kan genomföras på olika nivåer, från nybörjare till avancerad nivå, och träningsövningarna kan anpassas efter individuella behov.

Suspension träning är en effektiv träningsform som kan förbättra styrka, stabilitet, balans, flexibilitet och kroppskontroll. Det är också en skonsam träningsform eftersom den minskar belastningen på lederna, vilket gör den lämplig för personer med skador eller andra hälsoproblem.